Защо Айкидо?

Айкидо е бойно изкуство, което може да се тренира от много широка група хора. Техниките в Айкидо могат да се изпълняват с различна интензивност и с различна степен на натоварване. Ето защо Айкидо може да се тренира както от деца, така и от хора в по-напреднала възраст. Айкидо възпитава. Поради спецификата си по отношение на атмосфера, правила на поведение и физически особености Айкидо развива в човека позитивни качества, които се придобиват естествено в процеса на обучение.


Kачествата и предимствата, които Айкидо
възпитава в трениращия:

§ Дисциплина – в залите по Айкидо се следи строго за спазването на правилата на поведение. Това е неизменна част от практикуването на традиционните бойни изкуства.
§ Йерархия – когато се практикува Айкидо е много важно да се спазва йерархията. Айкидо е бойно изкуство и при неправилно изпълняване на техниките човек може сериозно да се нарани, дори да бъде убит. Спазването на йерархията и съблюдаването на дисциплината са гарантите, че тренировките ще преминават в дух на добронамереност, приятелство и запазване на физическата и психическа цялост на всеки един практикуващ.
§ Уважение – в Айкидо се правят много поклони. В залите по Айкидо трениращите много често се покланят – на мястото, в което практикуват, на хората, с които тренират, на инструкторите – в знак на уважение.
§ Подобряване на физическия тонус – в Айкидо всеки практикуващ може да тренира със свой собствен ритъм. Целта на тренировката е да носи удовлетворение и да подобри физическите култура и тонус. Айкидо може да се практикува и като гимнастика, а не само като бойно изкуство.
§ Ненасилие – в Айкидо няма нападателни техники. Всички техники са дефанзивни и целят съхранение не само на нападнатия, но и на нападателя. Цялостният процес на обучение по Айкидо протича в атмосфера и дух на ненападение и ненасилие.
§ Няма състезания – в Айкидо няма състезания. Единственото съревнование е със самия себе си.
§ Духовна сила – тренировките по Айкидо изискват много упоритост и постоянство. Практикуващият се сблъсква с много трудности от всякакво естество. Преодоляването на тези трудности калява волята и духа на трениращия.
§ Стимулира ума и концентрацията – сложността на техниките изискват непрекъсната концентрация и осмисляне на движенията и принципите. Без умствено усилие и развитие човек не може да напредне в Айкидо.
§ Самодисциплина и отговорност – всеки идва на тренировка по собствено желание, но е задължен да спазва определените норми и правила на поведение. Независимо от своята възраст, пол, религия и етническа принадлежност в залата по Айкидо всеки сам носи отговорност за действията и постъпките си.
§ Приятелство – тренировките протичат в дух и атмосфера на приятелство, което продължава и извън залата.
§ Комуникативност – практикуващите Айкидо се научават в залата на нормални човешки взаимоотношения, научават се да общуват с различни хора на различна възраст и от различен пол.
§ Социални контакти – в залата по Айкидо всички са равни и се подчиняват на едни и същи правила, независимо от социалното си положение и статус. Хората създават социални контакти помежду си, сприятеляват се и си помагат един на друг.