ПРАВИЛА НА ДОДЖО:

1. Това доджо функционира, като се придържа много стриктно към традиционните правила на поведение. Духът му е свързан директно със Създателя на Айкидо и то е място, където се наследяват знанията му. Отговорност на всеки ученик е да почита това учение и искрено да го следва.
2. Отговорност на всеки ученик е да участва в създаването на положителна атмосфера на хармония и уважение.
3. Почистването представлява активна молитва на благодарност. Всеки ученик е длъжен да помага при почистване на доджо, както и да пречисти собственото си съзнание и сърце.
4. Без разрешението на Сенсей, доджо не трябва да се използва за други цели, освен за провеждането на редовните тренировки.
5. Сенсей е този, който ще реши дали да ви обучава или не. Вашата месечна вноска ви осигурява място за практикуване и възможност да проявите благодарност за знанията, които получавате. Отговорност на всеки ученик е да плаща вноската на време.
6. Почитайте Основателя и неговото учение такова, каквото ви го предава вашият Сенсей. Почитайте доджо, оръжията, с които работите, почитайте се взаимно.

ПРАВИЛА НА ТРЕНИРАНЕ:

1. Необходимо е да се отнасяте с уважение към учението и философията на Основателя и начина, по който Сенсей ви ги предава.
2. Всеки ученик поема морална отговорност никога да не използва техника от Айкидо, за да наранява или проявява своето его. Това не са техники на разрушение, а на съзидание. Те са средство, целящо развитието на по-добро общество, посредством индивидуалното усъвършенстване.
3. На татами не трябва да се влиза в лични конфликти. Айкидо не е уличен бой. Вие сте върху татами, за да превъзмогнете и изчистите агресивните си реакции; да въплатите духа на самурая, като откриете отговорността си към обществото.
4. Върху татами не трябва да се водят състезания. Целта на Айкидо не е да се борите с врага и да го победите, а да се борите и да победите собствените си агресивни наклонности. Силата на Айкидо не се крие в мускулната мощ, а в гъвкавостта, взаимодейстието, избора на точния момент, контрола и скромността.
5. Няма да се търпи проявата на нахалство. Всички ние трябва да съзнаваме границите си.
6. Всеки има ралични физически качества и различни причини да учи. Те трябва да бъдат уважавани. Истинското Айки е навременното, гъвкаво прилагане на техниката, съобразно променящите се обстоятелства. Отговорността да не причинявате нараняване е ваша. Трябва да пазите партньора си и вас самите.
7. Приемайте наставленията на Сенсей и изпълнявайте съветите му възможно най-добре.
8. Всички ученици изучават едни и същи принципи. Не трябва да пораждате конфликти между групите или да вземете нечия страна. Членовете на доджо са едно семейство; тайната на Айкидо е в хармонията. Ако не можете да спазвате тези правила, няма да можете да изучавате Айкидо в това доджо.

ПРАВИЛА НА ПОВЕДЕНИЕ В ДОДЖО:

1. При влизане на и излизане от татами, се поклонете от изправено положение.
2. При стъпване на и слизане от татами, винаги се покланяйте към шомен или портрета на Основателя.
3. Отнасяйте се с уважение към оръжията, с които работите. Ги трябва да бъде чисто и в добро състояние. Оръжията - също. Когато не се използват, те трябва да стоят на определеното им място.
4. Никога не използвайте чуждо ги или оръжие.
5. Няколко минути преди да започне часа вие трябва да сте загрели, да сте седнали на съотвестващото на степента ви място, в тиха медитация. Тези наколко минути премахват от съзнанието ви проблемите на деня и ви подготват за обучение.
6. Часът започва и завършва със съотвената церемония. Важно е да дойдете на време и да участвате в нея, но ако сте закъснели, трябва да изчакате, като седнете отстрани на татами, докато Сенсей ви позволи да се присъедините към групата. Когато стъпите върху татами, поклонете се от сейдза. Много е важно докато правите това, да не прекъсвате започналия час.
7. Правилният начин да се седи върху татами е в сейдза (установена позиция на седеж). Ако имате контузия на коленете, можете да седнете с кръстосани крака. Никога не протягайте краката си и не се облягайте по стените или колоните. Трябва да бъдете във състояние на бойна готовност във всеки момент.
8. Не напускайте татами по време на тренировка, освен ако сте болен или контузен.
9. По време на часа, когато Сенсей показва техника, вие трябва да сте седнали тихо в сейдза и да внимавате. След демонстрацията се поклонете на Сенсей, после на някой партньор и започнете работа.
10. Когато оповестят край на техниката, спрете незабавно. Поклонете се към партньора и бързо се подредете в една линия с останалите ученици.
11. Никога не се разхождайте безцелно върху татами. Вие трябва да работите или ако е необходимо - да изчакате реда си в сейдза.
12. Ако по някакъв повод е крайно наложително да зададете въпрос на Сенсей, идете при него (никога не го викайте), поклонете се с уважение и изчакайте потвърждение. (За случая се използва поклон от изправено положение).
13. Когато по време на часа посочват лично вас, седнете в сейдза по установения начин и гледайте внимателно. Поклонете се на Сенсей, когато приключи. Когато той инструктира някой друг, може да спрете работата и да гледате. Седнете в сейдза и, когато демонстрацията свърши, се поклонете към него.
14. Уважавайте по опитните от вас. Никога не спорете относно техниката.
15. Вие сте тук, за да работите, не обяснявайте собствените си идеи на другите.
16. Ако знаете движението, което се изучава и работите с някой, който не го познава, може да го въведете в него. Но не се опитвайте да го поправите или наставлявате, ако нямате старше ниво - юданша.
17. Сведете разговорите върху татами до абсолютен минимум. Айкидо е опит.
18. Преди и след часа не се разтакавайте върху татами. То е място за тези, които искат да тренират. Има други места в доджо, които да използвате за общуване.
19. Татами трябва да се почиства ежедневно преди и след тренировка. Всеобщо задължение е доджо да се пази чисто.
20. Недейте да ядете, пиете, пушите или дъвчите дъвка върху или извън татами по време на тренировка, или върху татами, в който и да е момент.
21. По време на тренировка не бива да се носят накити.
22. Не пийте алкохол, докато все още сте облечени с ги.