История на Варненска Айкидо Академия

Варненска Айкидо Академия е единственият спортен клуб лицензиран от Министерството на младежта и спорта за развитие и разпространение на бойното изкуство Айкидо в град Варна и е вписан в Националния регистър на лицензираните спортни организации и членуващите в тях спортни клубове като член на Българска Айкидо Федерация. Клубът развива дейност от 1998 г., ползвайки предоставената му общинската спортна база на комплекс Локомотив. Основната цел, която си поставя и изпълнява ръководството на Варненска Айкидо Академия е да спомага за подобряването на физическата култура и спорта на населението, без оглед на възраст, пол, религия и етническа принадлежност, чрез въвеждане, запознаване с и усвояване на традиционното бойно изкуство Айкидо, създавайки контакти между членове, приятели, привърженици и симпатизанти в името на доброжелателността и приятелството. Треньорите на клуба непрекъснато развиват своите качества и подобряват квалификацията си чрез активно участие в международни и национални курсове и семинари. Треньорите имат дългогодишен опит в работата с различни възрастови групи, от 4-годишни деца до зрели хора на над 60 години, и имат разработена доказала се методика на преподаване, базирана на принципите на диференцираност и индивидуален подход. Главният треньор на Варненска Айкидо Академия е член на Управителния съвет на Българска Айкидо Федерация и на Демонстрационния отбор на България по Айкидо, като е представял страната ни на международни мероприятия в Япония, Германия, Унгария , Полша и Румъния. Високият стандарт на техническото ниво на треньорите на Варненска Айкидо Академия обуславя факта, че те са непрестанно канени на регионални, национални и международни спортни изяви, за да демонстрират красотата на това съвременно японско бойно изкуство - Айкидо.