Какво е Айкидо

Айкидо е японско бойно изкуство, създадено и развито в началото на XX век от Морихей Уешиба (14.12.1883 - 26.04.1969). Той го е развил и синтезирал от различни бойни изкуства, които изучавал като млад.

Айкидо е съвременна форма за развитие на духа и тялото, основаваща се на традиционните методи за самозащита на древните самураи. Чрез физически упражнения, изучаването на техники и медитация, практикуващият изгражда характера си, придобива нови познания и намира мястото си в живота. Той полира своята мисъл и действие с многократни повторения на движенията, като се учи да се движи в хармония с партньора. По този начин, овладявайки атаката на противника, неутрализирайки неговата агресия, човекът, занимаващ се с Айкидо, е способен да спре насилието и да възстанови равновесието в природата, без да наруши своя вътрешен мир. Айкидо е едно от най-сложните и изтънчени бойни изкуства - ефективно учение за развитие, интеграция и хармонизация на всички човешки сили. Методите на Айкидо дават възможност за развитие и усъвършенстване на физическите, умствените и духовните ценности на личността. Айкидо е средство за помирение, за даване на закрила, за себеусъвършенстване, а не средство за придобиване на физическо и техническо надмощие над другите човешки същества. В превод Айкидо означава метод или път (ДО) за координация и хармония (АЙ) на жизнената и умствена енергия (КИ). Следователно смисълът на думата Айкидо е: Път, по който се постига съгласуваност и хармония на енергията. Айкидо е бойно изкуство, в което се е запазила традицията да не се провеждат състезания, защото то е създадено с отбранителен характер, без агресия и нападение. То се използва, когато агресията, нападението са срещу нас и благодарение на движенията и техниката в Айкидо отвеждаме тази сила и енергия към самия атакуващ, без да го нараняваме, а единствено го обездвижваме и контролираме. О’Сенсей Морихей Уешиба е казал: “АЙКИДО – това е Не-съпротивление. Тъй като е несъпротивляващо се, то е винаги победоносно.” Несъпротивление - това е основната идея във философията на АЙКИДО.